آثار و تألیفات

گفتارهاى‌ رادیویى‌ ایشان‌ مربوط‌ به‌ سال‌ ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶

ترجمه‌ و توضیح‌ بخشی‌ از نهج‌ البلاغه‌ در سال‌ ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶

اسلام‌ و مالکیت‌

به‌ سوی‌ خدا مى‌رویم‌ (خاطرات‌ سفر حج‌ )

مقدمه‌ و خلاصه‌ و توضیح‌ و پاورقی‌ کتاب‌ «تنبیه‌ الامه‌ و تنزیه‌ المله‌ » نوشته‌ی‌ آیت‌ اللّه‌ شیخ‌ محمد حسین‌ نائینى

ترجمه‌‌ جلد اول‌ امام‌ على بن‌ ابى‌ طالب‌، تألیف‌ عبدالفتاح‌ عبدالمقصود

تفسیر پرتوى‌ از قرآن‌ در ۶ جلد: تفسیر سوره‌‌ فاتحه‌ الکتاب‌، بقره‌، سوره‌‌ آل‌ عمران‌ و ۲۴ آیه‌ از سوره‌‌ نساء در چهار مجلد، تفسیر جزء سى ام‌ قرآن‌ در دو مجلد

سخنرانیها و مقالات‌ و نوشته‌های‌ متعدد دیگری‌ که‌ برخی‌ از آنها به‌ نامهای‌ مختلف‌ چاپ‌ شده‌ است‌