بایگانی برای دسته ’ خطبات نماز جمعه ‘

۵ مرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه

برابر با ۲ رمضان ۱۳۹۹۱۲ مرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه

برابر با ۹ رمضان ۱۳۹۹۱۹ مرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه

برابر با ۱۶ رمضان ۱۳۹۹۲۶ مرداد ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران روز قدس

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه

برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۹۹ شهریور ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه


۱۶ شهریور ۱۳۵۸ در مزار شهداى بهشت زهرا

بدست • 13 فوریه 2012 • دسته: خطبات نماز جمعه