ویدئوها

سخنرانی آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد

مرحوم آیت الله طالقانی ، مردی از جنس ابوذر

سخنرانى آیت الله طالقانى با زیرنویس انگلیسى

آیت الله طالقانى در خطبه نماز جمعه