ویدئوها


سخنرانی آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد


مستندى درباره آیت الله طالقانی


سخنرانى آیت الله طالقانى با زیرنویس انگلیسى


آیت الله طالقانى در خطبه نماز جمعه


سخنرانی آیت الله طالقانی در مدرسه فیضیه


جزییات شب درگذشت آیت الله طالقانی