بایگانی نویسنده

مقام زن در اسلام

بدست • ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ • دسته: مكتوبات

نکاتى برگرفته از تفسیر سوره نساء در مقام زن از کتاب پرتوى از قرآن جلد ششم   زن در جوامع اسلامی و مسیحی تعدّد زوجات، در سرزمین‌های شرق و در جوامع اسلامی، هیچگاه منشأ نابسامانی و اعتراض نبوده، مردان و زنان مؤمن و متقی در پرده عفاف و رشد زندگی می‌کردند. پس از قدرتمندی غرب […]آزادى در اسلام

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: سخنرانى‌ها

در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۵۸ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ در کاخ سعد آبادنفس انسان

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: سخنرانى‌ها

در ۲۳ مرداد ماه ۱۳۵۸ برابر با ۲۰ رمضان ۱۳۹۹ در کاخ سعد آبادتفسیر آیات ۴ الى ۸ از سوره بقره

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: سخنرانى‌ها


دومین سالگرد دکتر شریعتى در دانشگاه تهران

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: مناسبت‌ها

به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸در مراسم تشییع مرحوم مرتضى مطهرى

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: مناسبت‌ها


در سالگرد دکتر محمد مصدق در احمد آباد

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: مناسبت‌ها


با قرآن در صحنه برنامه یازدهم

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: با قرآن در صحنه


با قرآن در صحنه برنامه دهم

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: با قرآن در صحنه

با قرآن در صحنه برنامه دهمبا قرآن در صحنه برنامه نهم

بدست • ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ • دسته: با قرآن در صحنه

با قرآن در صحنه برنامه نهم